Osječke novine na njemačkome jeziku
Essegger Bote je ilustrirani kalendar za stanovnike grada i okolice, koji je tiskan u tiskari Carla Laubnera između 1892. i 1915. godine.
„Na prijelazu stoljeća Die Drau i Slavonische Presse ne mogu se okarakterizirati kao tiskovine s kulturnom misijom na jugoistoku kojima se upravljalo iz Beča i koje je Beč propisao, već su novi informativni listovi izrasli na domaćem tlu koje ih je othranilo. Lokalni su sadržaji podloga zbog koje se novine prodaju, uz dodatni financijski doprinos reklama, koje su radnim danom ispunjavale dvije do tri stranice, dok bi nedjeljom narasle i do 12 stranica. Pisci su bili pravi Essekeri, koji su u pravilu odrastali dvojezično, a paralelno ili kasnije pisali i za hrvatske novine: Jakob Frank, Guido Jenny, Erwin i Otto Kraus i dr. Na taj su način pridonijeli razvoju hrvatskog novinstva. Uz njih je pisao i određeni broj obrazovanih građana: učitelji, povjesničari, liječnici, odvjetnici, autori koji su pisali i prevodili iz razonode, a čija su različita interesna područja predstavljala osnovu za objavljivanje 'originalnih feljtona'.“ Obad, Vlado (2007): Regionalpresse Österreich-Ungarns und die urbane Kultur. Wien: Feldmann Verlag. Str. 124. [Prevedeno s njemačkog jezika] „Drava je izrasla u vodeći slavonski list, ali je često pobuđivala pozornost (ili bi točnije bilo reći – iritaciju) i u glavnom hrvatskom gradu, prije svega svojom naglašeno promađarskom orijentacijom.“ Obad, Vlado (2014): Njemačko novinstvo Osijeka u promicanju građanske kulture. Osijek: Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. Str. 19.
„Slavonische Presse deklarirala se kao 'Politički dnevni list' i prema tome nije obilovala prilozima iz kulture. Tako početkom 1898. godine nije donijela niti jedan 'originalni feljton', niti jedan redak prave književnosti, dok su prilozi o kazalištu bili isključivo informativni. I u svojoj političkoj orijentaciji je djelovala zastarjelom. Iako je Hrvatska pripala mađarskoj polovini carstva, Slavonische Presse je gorljivo isticala vjernost dinastiji Habsburg. Znakovito je već korištenje njemačkog oblika imena grada: Essegg, dok je Die Drau koristila isključivo mađarsku varijantu: Essek. 'Iz vojnog života' je bila opširna rubrika koja nikada nije smjela izostati; bila je dokaz povjerenja u c. i k. vojsku. [...] Učestala vjerska promišljanja povodom crkvenih praznika kao i malograđanski etos daju zaključiti da je Slavonische Presse svoju publiku imala prije svega u redovima iz Austrije doseljenih obrtnika. Tu pretpostavku potvrđuju i mala naklada lista kao i njegov domet, koji nikada nije prešao granice grada.“ Obad, Vlado (2007): Regionalpresse Österreich-Ungarns und die urbane Kultur. Wien: Feldmann Verlag. Str. 120-121. [Prevedeno s njemačkog]